Adresse: Kirkeveien 61
0364 Oslo
Org. nr.: 980 495 361

 

post@norskselvhjelpsforum.no

 

 

 
 

Norsk selvhjelpsforum - NSF

Stiftelsens formål er å være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for bruk av selvhjelp

NSFs hovedoppgave er å utvikle og formidle kunnskap om selvorganisert selvhjelp som endringsverktøy, samt systematisere erfaringsbasert kunnskap om selvhjelp i helsefremmende og forebyggende arbeid og rehabilitering. Les mer her.

Norsk selvhjelpsforum har to hovedarbeidsoppgaver:
LINK Oslo logo liten

Link Oslo - senter for selvhjelp og mestring (finansiert av Oslo kommune)

Selvhjelp Norge logo 

Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp (drives på oppdrag fra Helsedirektoratet)