Adresse: Kirkeveien 61
0364 Oslo
Org. nr.: 980 495 361

 

post@norskselvhjelpsforum.no

 

 

 
 

Forskning

Forskning thumb

Forskning på selvorganisert selvhjelp har vært en viktig del av satsningen på selvhjelp gjennom Nasjonal plan for selvhjelp som kom første gang i 2004. Arbeidet med forskning på selvhjelp videreføres i Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018.

Norsk selvhjelpsforum har vært faglig rådgiver for Helsedirektoratet ved behandling av søknader om forskningsmidler.

Selvhjelp Norge har en oversikt over forskning på selvhjelp.