Adresse: Kirkeveien 61
0364 Oslo
Org. nr.: 980 495 361

 

post@norskselvhjelpsforum.no

 

 

 
 

LINK Oslo - senter for selvhjelp og mestring

Norsk selvhjelpsforum driver LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring. Arbeidet er finansiert av Oslo kommune.

LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret holder til i lyse og trivelige lokaler på Majorstua. Senteret ble etablert høsten 2004 og er en videreføring av prosjektet "Fra passiv mottaker til aktiv deltaker".

Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvorganisert selvhjelp og selvhjelpsgrupper, som en mulighet for å håndtere egne problemer. LINK Oslo setter også igang selvhjelpgrupper.

Les mer på www.linkoslo.no.

LINK Oslo logo