Adresse: Kirkeveien 61
0364 Oslo
Org. nr.: 980 495 361

 

post@norskselvhjelpsforum.no

 

 

 
 

Om oss

Norsk selvhjelpsforum (NSF)    

NSF ble etablert i 1998 og har omfattende erfaring med endrings- og utviklingsprosesser på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Vi tilbyr foredrag, opplæringsopplegg og seminarvirksomhet.

Norsk selvhjelpsforum har hovedsak to hovedarbeidsoppgaver:

 


Link Oslo - senter for selvhjelp og mestring (finansiert av Oslo kommune)

Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp(drives på oppdrag fra Helsedirektoratet)
Selvhjelp Norges arbeid er forankret i Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018.

Norsk selvhjelpsforum har det formelle arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Selvhjelp Norge og LINK Oslo. 

 

Norsk selvhjelpsforums styre:

- Solbjørg Talseth (styreleder)

- Unni Kristiansen (styremedlem)

- Jan Tvedt (styremedlem)

- Rita Aud Tveiten (styremedlem)

- Kari Kastmann (ansattes representant)

 

ANSATTE

Solbjørg2

Solbjørg Talseth er styreleder i Norsk selvhjelpsforum. Hun har omfattende erfaring med endringsprosesser og selvhjelp fra offentlig, privat og frivillig sektor.

 

Norsk selvhjelpsforums vedtekter

Årmeldinger: 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

 

 

 
 

Norge satser på selvhjelp I - 2004

Helse og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen åpnet Norges første konferanse om selvhjelp arrangert av Norsk selvhjelpsforum (NSF) og Sosial- og helsedirektoratet. Konferanser etter 2004 er arrangert av Selvhjelp Norge.