Adresse: Kirkeveien 61
0364 Oslo
Org. nr.: 980 495 361

 

post@norskselvhjelpsforum.no

 

 

 
 

Norge satser på selvhjelp I - 2004Helse og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen åpnet Norges første konferanse om selvhjelp arrangert av Norsk selvhjelpsforum (NSF) og Sosial- og helsedirektoratet.

Med over 400 deltagere fra fra fagmiljøer, bruker- og interesseorganisasjoner, forskere med fler ble konferansen et vellykket startskudd for regjeringens satsing på selvhjelp. 

Norsk selvhjelpsforum har tidligere levert utkastet til planen som nå vil bli effektuert.

 
Bakgrunnen for konferansen var å samle ulike aktører som direkte eller indirekte vil være en del av det fremtidige selvhjelpsarbeidet. Konferansen er et av tiltakene for å realisere målsettingen i arbeidet med Opptrappingsplanen for psykisk helse og for å legge fremtidige føringer for folkehelsearbeidet.

 

 

 

Se konferanseprogrammet her.  (pdf)

Se rapport fra konferansen her.

 

Foredrag fra konferansen


Presentasjon Nasjonal plan
Avdelingsdirektør, Sh Dir Finn Aasheim, Last ned foredrag (ppt)

Selvhjelp på ulike arenaer
Rådgiver Eli V Godager NSF Rådgiver Stein Bruland NSF, Last ned foredrag (ppt)

Hjelperstyrking og selvhjelp
Psykiater Unni Kristiansen, Last ned foredrag (ppt)

Erfaringer fra Nasjonal selvhjelpsvirksomhet
Professor Frode Thuen, Last ned foredrag (ppt)

Selvhjelp internasjonalt og historisk perspektiv
Psychol. Jurgen Matzat - Tyskland, Last ned foredrag (word)

Selvhjelp, en forutsetning for å mestre endring
Forsker/sosiolog Heidi Kvalvaag, Aker sykehus, Publiseres som artikkel

Begrensninger og muligheter ved selvhjelp
Leder LPP Bjørg Njå, Publiseres som artikkel

Selvhjelp for ansatte på arbeidsplassen
Leder Aktiv på dagtid, Jane Hallstrøm, Last ned foredrag (ppt)

Begreper innen selvhjelp
Forsker Frøydis Eidheim, Last ned foredrag (word)