Adresse: Kirkeveien 61
0364 Oslo
Org. nr.: 980 495 361

 

post@norskselvhjelpsforum.no

 

 

 
 

Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Selvhjelp Norge ble etablert i 2006. Norsk selvhjelpsforum driver kompetansesenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018 beskriver kompetansesenterets oppgaver slik:

 

Hovedkontorets oppgaver:

 • formidle informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp
 • være koordinator og møteplass for nettverksarbeid, bl.a. gjennom å arrangere nasjonale konferanser
 • styrke det nasjonale arbeidet gjennom kompetansehevende tiltak
 • innhente, systematisere, utvikle og videreformidle kunnskap – både erfaringsbasert og forskningsbasert
 • spre kunnskap, slik at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan komme i gang

Distriktskontorenes oppgaver:

 • være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde
 • styrke det lokale arbeidet gjennom kompetansehevende tiltak
 • være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører, og gjennom dette bygge nettverk
 • være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager og arrangere regionale konferanser
 • støtte opp om lokal igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper og etablere nettverk for lokale aktører som er engasjert i dette arbeidet
 • samarbeide med lokale kontaktpunkter og sentre for selvhjelp og mestring etter hvert som disse etableres
 • spre kunnskap, slik at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan komme i gang

Les mer på Selvhjelp Norges hjemmesider